Erfarenhet och bredd:
Här finns en lista över projekt som jag åtagit mig under de senaste åren. Kontakta mig gärna om du vill ha kontaktuppgifter till någon av dem jag arbetat för.
 • Översättning av annonser, pressmeddelanden, produktblad, programvaror och användarmanualer för ett företag inom geodetisk mätning och maskinstyrning av t.ex. grävmaskiner och jordbruksmaskiner.  

 • Förmedling och projektledning av översättningar till norska och danska av ovanstående.

 • Terminologiansvarig för en stor kameratillverkare, inkl. granskning av översättningar till mjukvara, broschyrer och webbplats.

 • Teknisk skribent – skrivit användarhandböcker för en mobil telefonväxel åt Telia (i samarbete med Löfholms & Co), inkl. viss programtestning.

 • Språkrådet (f.d. Svenska Språknämnden) deltid (20-40%) sedan 2006. Besvarar språkfrågor från allmänheten på telefon och e-post. Arbetat med klarspråk (språkvård för myndigheter), redaktör för tidningen Klarspråk, klarspråkstestet m.m.

 • Korrekturläsning av rapporter åt Högskoleverket (genom ramavtal).

 • Korrekturläsning av rapporter samt utbildning åt Skolverket.

 • Korrekturläsning av tidningen Råd & Rön.

 • Korrekturläsning av tidningen Digital Foto för alla.

 • Redigering av artiklar till tidningen IT.Branschen (IDG).

 • Korrekturläsning av frågekort till familjespelet MIG.

 • Korrekturläsning av årsredovisningar (i samarbete med Citigate).

 • Textgranskning och korrekturläsning av en avhandling om arkitektur, Linköpings tekniska högskola.

 • Omskrivning av valinformation till lätt svenska för två olika riksdagspartier, däribland ett partiprogram.

 • Översättning av 2 st manualer till reglercentraler för solvärme, LESOL.

 • Korrekturläsning av anbud till en upphandling gällande inköp av inkontinensprodukter till en kommun.

 • Utformat offertmallar åt ett telekommunikationsföretag (inkl. produktion av makron i Visual Basic)

 • Översättning till engelska av mötesprotokoll och powerpointbilder (för internt bruk på ett företag).

 • Textgranskning av texter till en webbplats för ett företag inom resebranschen.

 • Översättning av en kundtidning för Vattenfall.

 • Korrekturläsning av Nordstjernans årsredovisning (flera år).

 • Översättning av datasäkerhetsblad för kemiska produkter.

 • Granskning av ett företags skrivregler.

 • Översättning (engelska till svenska) av samarbetsstrategier åt Sida.  

 • Översättningar av webbsidor åt Rainforest Alliance.

 • Textgranskning och korrekturläsning av psykologiska test för bedömning av barns utveckling.

 • Flera översättningar för olika översättningsbyråer.