Chalmers  
 

 

Det är vi som översätter och granskar åt Chalmers:

 

 

Sofia Malmgård

översättningar till svenska, textgranskning av svenska texter, projektledning 

 

Wendy Davies

översättningar till engelska, textgranskning av engelska texter

 

Jennifer Evans

översättningar till engelska, textgranskning av engelska texter

 

Janine Roberts

översättningar till engelska, textgranskning av engelska texter

 

Jon Dellar

textgranskning av engelska texter

 

Peter Bowen

översättningar till engelska, textgranskning av engelska texter

 

Bianca Marsden-Day

översättningar till engelska, textgranskning av engelska texter

 

Edwina Simpson

översättningar till engelska, textgranskning av engelska texter 

 

 

 

 


Arbetar du på Chalmers? Grattis! Det innebär att det är oss du ska vända dig till om du behöver något översatt till eller från svenska, eller behöver ha en text språkgranskad. Ordmån har nämligen ramavtal med Chalmers.

Så här beställer du:
Fyll i avropsmallen som finns i Chalmers intranät. Priset är fastställt i ramavtalet och det vi behöver ha av dig är främst:

  • Datum när du senast behöver översättningen/granskningen tillbaka.

  • Kontaktperson och kostnadsställe

  • Själva texten

Vid frågor - mejla sofia@ordman.se

 

Tänk på:

Med en längre leveranstid ökar chansen att vi hinner med din text på ett bra sätt och att den översättare som passar bäst för din text är ledig. Men ibland går det inte att undvika att det är bråttom och då ordnar vi naturligtvis det också.

Om du vet att en längre text är på gång, eller en text som det är bråttom med, får du gärna meddela oss det i förväg, utan några förpliktelser. Mejla till  sofia@ordman.se 2-3 veckor innan granskningen eller översättningen ska starta. Tala om hur mycket text det rör sig om och när den behöver vara klar.

Filformat är också något du kan fundera på i god tid. Helst vill vi ha texten i Word-format, särskilt vid granskningsuppdrag. Det blir enklast både för oss och för dig eftersom vi då kan använda Words granskningsfunktion och du kan gå igenom ändringarna och godkänna dem en och en eller i klump. En pdf går också bra, men tar lite längre tid både för oss och för dig när du sedan ska föra in ändringarna.


 

 

© Sofia Malmgård, Ordmån