Ordmån är ett språkföretag som hjälper dig med t.ex. översättning, språkgranskning, redigering och korrekturläsning. Ordmån startades 1991 och har ända sedan dess månat om orden och språket. Jag som driver Ordmån heter Sofia Malmgård och är examinerad språkkonsult i svenska. Jag hjälper dig även att samordna större översättningsprojekt och med att skriva t.ex. sammanfattningar och utredningar eller att bearbeta texter till nya syften eller nya målgrupper. Vill du skriva om något riktigt tekniskt, men på bra svenska? Ring, så hjälps vi åt!

Översättning är min kärnverksamhet. Under åren har jag arbetat med de flesta texttyper och ämesområden, med viss tonvikt åt teknik. Jag har t.ex. översatt mycket texter som handlar om geodetisk mätning, GPS och maskinstyrning av entreprenadmaskiner. Det är broschyrer, programvara, annonser och annan information som jag översätter från engelska till svenska. Men jag har översatt texter inom vitt skilda områden, t.ex. artiklar som sedan publicerats i Dagens Nyheter, webbsidor för Rainforest Alliance och landstrategier åt Sida.

Ibland får jag förfrågningar om att översätta samma text till norska eller danska, och de jobben förmedlar jag i så fall till duktiga kollegor. Jag är också terminologiansvarig åt Nikon, jag samordnar deras svenska kameraterminologi och granskar de översättningar som görs åt dem. 

Sedan mars 2016 har jag ramavtal med Chalmers om översättningar till och från engelska. Där samarbetar jag med en kollega, Wendy Davies på www.wend-words.com, som tar hand om översättningarna till engelska. Läs mer om detta på den särskilda Chalmerssidan (se flik ovan)..

Sedan  2015 är jag även en av två projektledare för ett översättningsprojekt där ett material för kartläggning av nyanlända elever i den svenska skolan översatts till 37 stora invandrarspråk. Grundmaterialet har tagits fram av Skolverket och Stockholms universitet, som också är mina uppdragsgivare i detta projekt. Under framtagningen och efteråt har materialet granskats med avseende på översättningsbarhet, och seminarier har hållits med alla medverkande översättare för att säkerställa materialets översättningsbarhet till olika språk. Genom projektet har jag fått ett brett kontaktnät och mycket kunskaper om lite mer udda översättningsspråk.

Mellan 2004 och 2015 var jag i flera omgångar deltidsanställd som språkvårdare på Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) där jag arbetade med att svara på språkfrågor från allmänheten via telefon, e-post och Twitter. Under en period arbetade jag även med klarspråk - språkvård för myndigheter. 

Läs mer om mina olika arbetsområden under fliken Tjänster!


Vi är supernöjda med resultatet! Stort tack för ditt arbete. Vi kommer med stor sannolikhet höra av oss till dig när vi ska författa uppföljaren.

 

Pia Melke, SBAB


Tack Sofia, jättefint korrektur som vanligt - lätt att förstå!

Marie, Pearsson Assessment

 


As usual Sofia I am amazed by your professionalism, I wish all my translators would be like that and so knowledgeable!

Sylvie Leiss, Trimble


Tack Sofia för att du ordnade detta så snabbt. Vårt samarbete är ovärderligt!

Irena, Nikon

"Tack för ditt engagemang - det är verkligen jättekul med så motiverade och kompetenta översättare!"

 

Teresa, Languagewire


 

 

Ordmån lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Läs mer om hur Ordmån följer dataskyddslagen (GDPR). 

 

 

Sofia Malmgård är fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ

 

© Sofia Malmgård, Ordmån