Ordmån är ett språkföretag som hjälper till med t.ex. översättning, språkgranskning, redigering, kvalitetssäkring och projektledning. Ordmån startades 1991 och har ända sedan dess månat om orden och språket. Jag som driver Ordmån heter Sofia Malmgård och är examinerad språkkonsult i svenska. Jag hjälper även till med förberedelser eller samordning vid flerspråkiga översättningsprojekt och med att skriva t.ex. sammanfattningar och utredningar. Jag kan också bearbeta texter till nya syften eller nya målgrupper. Har du ett skrivprojekt som omfattar ett eller flera språk, men vet inte riktigt var du ska börja? Ring, så hjälps vi åt!

Översättning är min kärnverksamhet. Under åren har jag arbetat med de flesta texttyper och ämesområden, med viss tonvikt åt teknik. Jag har t.ex. översatt mycket texter som handlar om geodetisk mätning, maskinstyrning av entreprenadmaskiner och kameror. Men också ekonomiartiklar åt Dagens Nyheter och webbsidor åt Rainforest Alliance. Jag förmedlar översättningar till engelska, norska och danska och har kontakter som översätter till arabiska, tigrinska och somaliska. 

2015-2019 deltog jag i ett projekt för Skolverket och Stockholms universitet där vi tog fram ett material för kartläggning av nyanlända elevers skolbakgrund och läsförståelse. Det översattes till 37 invandrarspråk, varav många var höger-vänster-språk. Morena Azbel Schmidt och jag var projektledare och kvalitetsansvariga för översättningarna. Mitt uppdrag var bland annat att säkerställa materialets översättningsbarhet till olika språk och vi hade nära kontakt med alla översättarna.

Efter det projektet gav Morena och jag ut Sveriges språkflora, en bok med praktisk information om ett 50-tal av de största språken i Sverige. Boken lanserades på bokmässan 2019 och har fått många fina recensioner, till exempel i Nyfiken grå, i tidningen Språkbruk, och i norska Morgenbladet.

Sedan mars 2016 har jag ramavtal med Chalmers om översättningar till och från engelska. Där samarbetar jag med en kollega, Wendy Davies på www.wend-words.com, som tar hand om översättningarna till engelska. Läs mer om detta på den särskilda Chalmerssidan (se flik ovan).

Mellan 2004 och 2019 har jag i flera omgångar varit  deltidsanställd eller projektanställd som språkvårdare på Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) där jag arbetar med att svara på språkfrågor från allmänheten via telefon, e-post och Twitter. Under en period arbetade jag även med klarspråk - språkvård för myndigheter och jag har också genomfört en användarundersökning av Lexin, en serie tvåspråkiga lexikon på invandrarspråk. 

Läs mer om mina olika arbetsområden under fliken Tjänster!


Vi är supernöjda med resultatet! Stort tack för ditt arbete. Vi kommer med stor sannolikhet höra av oss till dig när vi ska författa uppföljaren.

 

Pia Melke, SBAB


Tack Sofia, jättefint korrektur som vanligt - lätt att förstå!

Marie, Pearsson Assessment

 


As usual Sofia I am amazed by your professionalism, I wish all my translators would be like that and so knowledgeable!

Sylvie Leiss, Trimble


Tack Sofia för att du ordnade detta så snabbt. Vårt samarbete är ovärderligt!

Irena, Nikon

"Tack för ditt engagemang - det är verkligen jättekul med så motiverade och kompetenta översättare!"

 

Teresa, Languagewire


 

 

Ordmån lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Läs mer om hur Ordmån följer dataskyddslagen (GDPR). 

 

 

Sofia Malmgård är fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ

 

© Sofia Malmgård, Ordmån