Chalmers  
 

 

Teknisk skribent, teknikinformatör

Många teknikinformatörer är antingen tekniker eller språkmänniskor i grunden. Jag är både och. Med teknisk grundutbildning och ett gediget tekniskt intresse, tillsammans med min utbildning från språkkonsultlinjen har jag uppnått en perfekt mix av båda världarna. Jag är lika delar teknik och språk. Jag sätter mig snabbt in i komplicerade tekniska processer och begrepp, samtidigt som jag alltid formulerar mig på klar och redig svenska.

När jag skriver utbildningsmaterial eller en handbok arbetar jag utifrån de underlag som finns, eller söker själv rätt på den information som behövs. Jag gör en bedömning av vilka illustrationer som behövs och ser till att de tas fram. Jag kan även ombesörja kontakter med tryckerier.

Redan 1989 skrev jag en handbok för en persondator, en av de första på svenska för privatpersoner. Sedan dess har jag skrivit handböcker för bl.a. nätverk, mobiltelefonitjänster och administrativa system. Kunder har varit bl.a. Ericsson och Telia.

Ingenting är så svårt att det inte går att förklara begripligt! 

 


 

Språkkonsult

 

Översättare

 

Korrekturläsare

 

Teknisk skribent