Chalmers  
 

  Ta hjälp av en textexpert

Vad händer om ett brev oavsiktligt uppfattas som ohövligt, om en offert innehåller syftningsfel eller om 4 procent av läsarna inte förstår instruktionen utan måste ringa och fråga supportavdelningen?

Ordmån är ett företag som månar om orden - och framför allt om texten som helhet. Jag hjälper er att se till att det ni skriver når fram och uppfattas på rätt sätt, vare sig det handlar om interna instruktioner, offerter eller massutskick. Det är lätt att bli hemmablind för arbetsplatsens speciella språkbruk. Kostnaderna för att anlita en extern skribent, låta granska texten eller att ta fram användbara malltexter är oftast små jämfört med de vinster du gör på att verkligen nå fram med ditt budskap. Med en rak och tydlig svenska skapar du förtroende för ditt företag, eller myndigheten, och undviker dyrbara missförstånd.

Jag som driver Ordmån är examinerad språkkonsult i svenska. Språkkonsultlinjen är en treårig universitetsutbildning som bl.a. innehåller ett omfattande grammatikmoment, textanalys, socio- och psykolingvistik, retorik, språkhistoria och språknormer samt språkteknologi; dessutom skrivövningar, övningar i grafisk formgivning och illustrationsteknik, pedagogiska övningar samt tre praktikperioder. Jag tog examen 1995 och mitt examensarbete skrev jag på Tekniska nomenklaturcentralen (sedermera Terminologicentrum TNC). Det hette "Vem bestämmer över datororden" och ledde senare fram till att Svenska datatermgruppen bildades. Här kan du läsa mer om vad språkkonsultlinjen är för något. 

Som språkkonsult kan jag till exempel:

 • Analysera texter och komma med råd och tips om hur de kan bli lättare att läsa och använda.

 • Se era texter med en utomståendes ögon innan ni visar dem för era kunder.

 • Skriva eller granska texter som ska läsas och förstås av stora läsargrupper.

 • Omarbeta en text eller ett textunderlag för en ny målgrupp eller ett nytt syfte.

 • Skriva sammanfattningar av längre texter. (Svensk eller engelsk förlaga).

 • Översätta en text som samtidigt behöver anpassas på något sätt.

 • Ge råd om hur ett större skrivprojekt bör läggas upp för att man ska få bästa resultat.

 • Sammanställa texter från flera olika författare till en enda, enhetlig text.

 • Skriva dokumentation och utbildningsmaterial.

 • Utforma skrivregler.

 • Granska, korrekturläsa.

Exempel på språkkonsultuppdrag jag utfört:

Åren 2004-2009 arbetade jag en dag i veckan med rådgivning i språkfrågor per telefon i Svenska språknämndens rådgivningstelefon, och med Klarspråk, språkvård för myndigheter.

Jag har redigerat miljöpartiets valmanifest 2002 till lätt svenska.

Jag har skrivit kursmaterial för det administrativa systemet SAP R/3 på Ericsson Cables.

Jag har skrivit en manual för användarna av ett nätverk på  Ericsson Radio.

Hösten 2004 arbetade jag med ett projekt på Skolverket där jag tillsammans med en kollega granskade inspektionsrapporter och utformade skrivanvisningar för skribenterna. 

Jag har hållit föredrag om Klarspråk på Riksbanken.

Jag har textgranskat rapporter m.m. åt Högskoleverket.

Jag har även vana från att testa programvaror och användargränssnitt.

Fler exempel på uppdrag och referenser, se referenssidan.

 

 


 

Språkkonsult

 

Översättare

 

Korrekturläsare

 

Teknisk skribent