Chalmers  
 

 

Översättningar från engelska/danska till svenska

Att översätta en text mellan två språk är så mycket mer än att bara slå upp orden och ersätta ett ord med ett annat. Den färdiga texten ska flyta och låta bra i sin nya språkdräkt. Det är också viktigt att man använder just den terminologi som de nya läsarna är vana vid. En bra översättare måste alltså vara en bra skribent och helst översätta till sitt modersmål. En bra översättare känner också till var man hittar rätt facktermer. En vanlig ordbok räcker en bit men är sällan tillräcklig vid översättning av specialiserade facktexter. En van översättare vet vart man vänder sig för att hitta precis rätt term och har tillgång till specialordlistor och termbanker inom sina specialområden.

Jag har lång erfarenhet av att översätta:
Programvaror (för bl.a. Netscape, Hotsip, Trimble)
Webbsidor 
Annonser och PR-material (för bl.a. Trimble, Vattenfall)
Pressmeddelanden (för bl.a. Trimble, Panasonic)
Tidningsartiklar (för bl.a. Dagens Nyheter)
Policydokument
Presentationsmaterial
Produktblad (för bl.a. Trimble)
Rapporter (för bl.a. Sida)
Tekniska handböcker (för bl.a. Trimble)
etc.

Jag har arbetat med översättningar sedan 1991. Jag har all den senaste utrustningen till min hjälp – digitala ordböcker, översättningsminnen, särskilda program för att skydda taggar vid översättning av webbsidor och programvaror etc. Jag har erfarenhet nog att kunna ge ett fast pris för hela projektet så att ni vet från början vad det kommer att kosta – och erfarenhet och självkännedom nog att tacka nej till ett projekt om jag anser att någon annan bör utföra just den översättningen. Jag åtar mig även texter som behöver anpassas på ett eller annat sätt samtidigt som de översätts till svenska, kanske för nya mottagare eller för ett nytt syfte.

"Tack för ditt engagemang - det är verkligen jättekul med så motiverade och kompetenta översättare!"
Teresa, Languagewire

"Translations that are made by Sophia at Ordmån hold a quality way above the rest."
Peter Strand, Trimble

För större projekt upprättar jag ordlistor över er terminologi, som ni fastställer och som vi sedan kan ha nytta av vid framtida översättningsprojekt. Jag sparar översättningarna i ett översättningsminne för att lätt kunna använda dem som referens när ni behöver en översättning inom samma område nästa gång, eller när en uppdatering ska göras.

"Vi är mycket nöjda med ditt arbete. (---)Vi kommer att ha en del liknande jobb framöver och jag undrar om du är intresserad av att göra liknande översättningar åt oss i framtiden. (---) Vi behöver någon av din kaliber, som kan hjälpa oss med översättningar!"
Jan Essner, SIDA, januari 2005

Gäller det översättningar till andra språk än svenska kan jag förmedla kontakt med mina duktiga kollegor inom Sveriges Facköversättarförening.

Fler exempel på uppdrag och referenser: se referenssidan  


 

Språkkonsult

 

Översättare

 

Korrekturläsare

 

Teknisk skribent